images.jpeg

Het werkgeheugen
Het werkgeheugen stelt ons in staat om informatie vast te houden tijdens een denk- of oplossingsproces. Het functioneren van het werkgeheugen hangt sterk samen met het concentratievermogen:
je kunt informatie onthouden als je je er op concentreert, maar het verdwijnt uit je geheugen als je afgeleid bent.

Problemen met het werkgeheugen
Een kind met werkgeheugenproblemen kan zich slecht concentreren, is snel afgeleid en kan slecht plannen. Het opstarten en afronden van taken en huiswerk, het studeren met organiseren en structureren is lastig. ( Dit zien we ook bij ADD en ADHD)

Een goed functionerend werkgeheugen is dus belangrijk: in het dagelijks leven, op school, bij het automatiseren, voor het huiswerk, in gesprekken met anderen, in het verkeer, het onthouden van afspraken, opruimen, ergens op tijd mee beginnen etc.
Lees hier meer >

Test het werkgeheugen http://www.cogmed.com/space-mines-patrol

Cogmed werkgeheugentraining werkt.

Na 150 succesvol afgesloten Cogmed werkgeheugentrainingen weten we uit eigen ervaring, en uit de ervaringen van onze klanten, welke positieve effecten deze training oplevert.

Wij inmiddels zeer ervaren in het coachen van de training en richten ons met het RM programma op de leeftijd  7-17 jaar. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is er het Cogmed trainingsprogramma QM. Voor de kleintjes van 4-6 is er een speciaal JM programma.

Van ouders horen we dat ze zelf ook (nog) met deze problemen kamp(t)en. Veel van deze klachten blijken zowel bij ouder als kind voor te komen in een gezin.
Ook de volwassene neemt nieuwe informatie beter op na verbetering van het werkgeheugen. U hebt hier profijt van in het dagelijks leven en in het werk.
Na de Cogmed QM training biedt u dan ook uw kind weer meer struktuur.

De Cogmedtraining
De Cogmedtraining begint met een startsessie in de praktijk.
Daarna traint de gebruiker thuis vijf dagen per week 50 minuten per dag, gedurende vijf weken. In totaal zijn er 25 trainingsdagen.

De gebruiker werkt daarbij elke trainingsdag een menu van acht
oefeningen door.
  cogmed scherm.jpg
Hier ziet u 1 van de oefeningen.

Het niveau van de oefeningen wordt door het programma zelf automatisch aan de mogelijkheden van de gebruiker aangepast.
Daarbij wordt steeds naar de grens gezocht van wat iemand aan kan.

De Cogmedcoach volgt de effecten van de training via de Cogmedserver.
De Cogmedcoach ondersteunt u en uw kind voortdurend via email en heeft wekelijks een coachcall met traininghulp en het kind.

demo cogmed RM

Na deze 5 weken thuis trainen vindt er 6 weken later een eindsessie plaats in de praktijk.cogmed robot.jpg

De voordelen
U hoeft na de startsessie niet naar de praktijk te komen en u kunt de training in passen in het normale ritme van uw gezinsleven. Verder is het een hele intensieve training voor het werkgeheugen binnen een te overziene periode en met relatief lage kosten.

Trainingseffect
U kunt zelf het directe trainingseffect op het Cogmed trainingweb zien aan de lijn in de prestatiegrafiek die na elke training wordt bijgewerkt. U ontvangt een Cogmed Progress Indicator  (CPI) rapportage van de coach.

Voorafgaand, tijdens en aan het einde van de training worden er metingen gedaan naar werkgeheugen, intstructiebegrip en rekenvermogen. Na 6 weken vindt er nog een nameting plaats. Op deze wijze zijn de effecten objectief in kaart gebracht.

Het (transfer) effect kan even op zich laten wachten, maar onderzoek toont aan dat er ook na zes maanden nog een verbetering is op leesbegrip en wiskundige problemen.
De schoolprestaties, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden verbeteren.

"Voor wat betreft het lezen; Paulien was gisteren "ster van de dag" op school, omdat ze zo goed had voorgelezen. Ze leest nu heel veel en heeft er eindelijk plezier in. Ook heeft ze zelf bedacht om de boekjes van de Disney club te lezen samen met de luister CD. Zo oefent ze en leest ze ons later het boek voor. Dus dit gaat echt steeds beter. Wij zijn blij dat we de Cogmed-training hebben gedaan en Paulien ook".
( Paulien is net 7 jaar geworden, mail van oktober 2009). 
  

"Het gaat goed met Paulien, ze heeft met de laatste toetsen in jan/feb AVI 6 gehaald. En dan te bedenken dat
ze het schooljaar eindigde met AVI start. Het rekenen gaat ook veel beter. Ze heeft nu voor alle vakken -A en B- niveau. Helemaal Super dus"!
( mail van maart 2010)

Wat u verder mag verwachten van de Cogmed training
De aandacht wordt beter volgehouden, een verbeterde impulscontrole, en betere complexe redeneervaardigheden.

Voorwaarden

Deze intensieve vorm van trainen vraagt veel van uw kind. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn dan ook belangrijke voorwaarden voor een succesvolle training. Daar heeft de Cogmedcoach een belangrijke rol in naast de ouders.

Er zal dan ook een trainingshulp thuis worden aangewezen in overleg (meestal 1 van de ouders).
Deze helpt het kind bij het opstarten van de dagelijkse training, motiveert, stimuleert en beloont het kind. Bij de training wordt een passend beloningssysteem afgesproken.

De gebruiker moet beschikken over een computer met internetverbinding die in een zeer rustige trainingsomgeving staat.

Cogmedcoach
Wij hebben de Cogmed Coach Licentie, veel ervaring en zorgen er voor dat u een cogmedlicentie met userid, het werkboek en de juiste begeleiding krijgt.

Interesse?
U kunt zich bij onze praktijk aanmelden voor deze training.
Tijdens een intake introduceren we het programma en oefenen we er kort mee.
Wij combineren de Cogmed training zonodig met een van onze andere behandelingen.

Voor de Cogmed werkgeheugentraining is geen Q EEG voor-onderzoek nodig en zijn er geen wachttijden.

Cogmed RM is erkend door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies voor het niveau 'theoretisch goed onderbouwd'. Cogmed RM is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

De Centrale Werkgroep Protocollaire Psychologische Behandelingen (Centrale Werkgroep PPB) van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kreeg de opdracht Cogmed te toetsen. Deze toetsing viel positief uit. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie adviseert Cogmed toe te passen als protocolaire psychologische behandelvorm bij ADHD". juli 2011

 Zie ook onze pagina kosten en vergoedingen